Blog giao lưu

Blog giao lưu

7 cách mở đầu thư ứng tuyển nhàm chán nên tránh sử dụng

vconneck.com
Thư ứng tuyển giúp thể hiện lý do tại sao bạn là người phù hợp nhất với bản mô tả công việc và bạn sẽ mang lại lợi ích gì cho công ty. Nó cũng thể hiện khả năng truyền đạt hiệu quả các giá trị độc đáo của bạn. Đây là lý do tại sao dòng mở đầu rất quan trọng. Để thu hút nhà tuyển dụng tiếp tục đọc và tìm hiểu thêm về bạn, bạn cần tránh các cách mở đầu thư ứng tuyển sau đây.
Xem thêm