Đỗ Thị Thanh Trúc

Thực tập Thiết kế Thời trang

Tin đã hết hạn

Mức lương mong muốn:

Tự giới thiệu

Em mong muốn có thể thực tập từ 3-6 tháng. Những phần mềm thành thạo & xuất sắc: Canva, Word, Browzwear, Adobe illustrator. Phần mềm sử dụng tương đối: Word, Excel, PowerPoint, Canva, Adobe illustrator, Browzwear, Photoshop.

Kinh nghiệm làm việc

Chưa có

Trình độ học vấn

Học vấn cao nhất: Đại Học

Nơi làm việc mới nhất

Đang cập nhật

Kỹ năng nghề nghiệp

Đang cập nhật

Kỹ năng phần mềm máy tính

Đang cập nhật

Khả năng ngoại ngữ

Đang cập nhật