Tran Thuy Minh

Thực tập Thiết kế Thời trang

Tin đã hết hạn

Mức lương mong muốn:

Tự giới thiệu

TRAN THUY MINH-Fashion Design. SKILLS: MAJOR: Sketching, Drapping, Material Handling, Sewing. SUPPORT: Photoshop, Adobe illustrator. OFFICE: Powerpoint, Excel, Word. EDUCATION: HCMC University of Technology and Education – HCMUTE

Kinh nghiệm làm việc

Skill Contest of Designing Recycled Costumes & Accessories from Denim Fabrics 2023 End to end apparel workflow “THINK GREEN, THINK FASLINK” - FASLINK × NEXT TALENT

Trình độ học vấn

Học vấn cao nhất: Đang cập nhật

Nơi làm việc mới nhất

Đang cập nhật

Kỹ năng nghề nghiệp

Đang cập nhật

Kỹ năng phần mềm máy tính

Đang cập nhật

Khả năng ngoại ngữ

Đang cập nhật