Ninh Bao Nguyen

Thực tập ngành Kiến trúc

Tin đã hết hạn

Mức lương mong muốn:

Tự giới thiệu

Tôi tự tin thành thạo để giao tiếp và sử dụng tiếng Anh và các phần mềm phục vụ cho chuyên ngành

Kinh nghiệm làm việc

Chưa có

Trình độ học vấn

Học vấn cao nhất: Đang cập nhật

Nơi làm việc mới nhất

Đang cập nhật

Kỹ năng nghề nghiệp

Đang cập nhật

Kỹ năng phần mềm máy tính

Đang cập nhật

Khả năng ngoại ngữ

Đang cập nhật