Nguyễn Thị Phương Trúc

Thiết kế Nội Thất

Tin đã hết hạn

Mức lương mong muốn:

Tự giới thiệu

Tôi là Phương Trúc. Sinh viên năm 4 ngành Thiết kế Nội thất, trường Đh Kiến trúc Đà Nẵng. Khả năng ngoại ngữ: Tiếng Anh. Mức độ thành thạo: Dưới trung bình, đang học thêm phần mềm thành thạo & xuất sắc: 3DsMax, sketchup, corona, autocad. Phần mềm sử dụng tương đối: 3Dsmax , corona,autocad, sketchup

Kinh nghiệm làm việc

Chưa có

Trình độ học vấn

Học vấn cao nhất: Đang cập nhật

Nơi làm việc mới nhất

Đang cập nhật

Kỹ năng nghề nghiệp

Đang cập nhật

Kỹ năng phần mềm máy tính

Đang cập nhật

Khả năng ngoại ngữ

Đang cập nhật