Phan Việt Nhật Nam

Thiết kế Kiến trúc

Tin đã hết hạn

Mức lương mong muốn:

Tự giới thiệu

Tôi là Nhật Nam. Đang là sing viên ngành Thiết kế Kiến trúc, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Khả năng ngoại ngữ: Tiếng Anh. Mức độ thành thạo: Cơ bản & đọc bảng vẽ phần mềm thành thạo & xuất sắc: Autocad, Sketchup, D5 render, Escape. Phần mềm sử dụng tương đối: Microsoft offcie, Revit

Kinh nghiệm làm việc

Chưa có

Trình độ học vấn

Học vấn cao nhất: Đại Học

Nơi làm việc mới nhất

Đang cập nhật

Kỹ năng nghề nghiệp

Đang cập nhật

Kỹ năng phần mềm máy tính

Đang cập nhật

Khả năng ngoại ngữ

Đang cập nhật