Nguyễn Thị Lụa

Thiết kế Đồ họa

Tin đã hết hạn

Mức lương mong muốn:

Tự giới thiệu

Đừng dập tắt nguồn cảm hứng và trí tưởng tượng. Đừng trở thành nô lệ cho hình mẫu của mình

Kinh nghiệm làm việc

Chưa có

Trình độ học vấn

Học vấn cao nhất: Đang cập nhật

Nơi làm việc mới nhất

Đang cập nhật

Kỹ năng nghề nghiệp

Đang cập nhật

Kỹ năng phần mềm máy tính

Đang cập nhật

Khả năng ngoại ngữ

Đang cập nhật